Nabídka jazykových kurzů pro dospělé

Ve školním roce 2014/15 budou probíhat 3 kurzy angličtiny:

  • Pro začátečníky v úterý v 15 hodin
  • Pro pokročilé v úterý v 16 hodin
  • Pro mírně pokročilé v úterý v 17 hodin

Cena kurzu: 1300 Kč za školní rok (září až červen).

Výuka probíhá v malé skupině, od 5 do 15 studentů. Vyučovací hodina trvá cca 55 minut.

Popis kurzů:

  • Angličtina pro začátečníky: od 4. lekce učebnice New English File – Beginner
  • Angličtina pro mírně pokročilé: předpokládá se znalost přítomného prostého, přítomného průběhového a minulého prostého času (vč. nepravidelných sloves); 2. část učebnice New English File – Elementary
  • Angličtina pro pokročilé: konverzace a gramatika na úrovni intermediate

Aktuální informace získáte na adrese anglictinavkc.wz.cz.

Sociální záložky: > > > > >

Comments are closed.