Den díkůvzdání s dobročinným bazarem

V neděli 23. listopadu chystá Apoštolská církev odpolední program. Chceme si připomenout to, co pro nás Bůh udělal v tomto roce a vzdát mu za to díky. Součástí programu je, že se chystá i požehnání pro ostatní. Konkrétně jde o podporu projektu rekonstrukce dětského domova Parusa Naděždy v ukrajinském Slavjansku. Bližší podrobnosti o tomto projektu můžete získat na stránkách Nadačního fondu Nehemia. Na podporu projektu bude zaslán výtěžek dobročinného bazaru, kde bude možné prodat domácí výrobky, popř. přebytky ze zahrádek. Bližší podrobnosti lze zjistit z plakátku.

Den díkůvzdání s dobročinným bazarem

Sociální záložky: > > >

Comments are closed.