Teen Challenge

Organizace Teen Challenge (výzva mladým) je mezinárodní křesťanská organizace, která byla založena v roce 1958 v New Yorku. Jde o komplexní pomoc mladým lidem s problémy, které ovládají jejich život. Účinnost programů TC je hodnocena jako velmi vysoká. Několik nezávislých studií ukazuje na více, než 80 % úspěšnost léčby u těch, kteří dokončili program TC.

Práce TC probíhá v několika rovinách a jednou z nich jsou i „Kontaktní – konzultační centra“, známé jako kavárny Teen Challenge. Toto centrum je pravidelnou aktivitou v Křesťanském centru Zábřeh. Scházíme se každé druhé úterý od 18 hodin. Přesné termíny je možné zjistit pohledem do kalendáře KC. Cílem kavárny je pomoc a podání informací nejen mladým lidem, ale i informovat veřejnost a zvláště rodiče o problémech spojených s užíváním návykových látek.

Comments are closed.