Primární prevence pro školy

ETICKÉ DÍLNY

Navzdory tomu, že žijeme ve světě s téměř neomezeným přístupem k informacím, se nedá říct, že by se děti a mladí lidé v životních situacích lépe orientovali. Média, u kterých tráví stále více času, jim často dobré nasměrování a skutečné morální hodnoty nenabízejí.

Pro školy nabízíme primární preventivní program ETICKÉ DÍLNY, kde jsou zpracována rozličná etická témata aktuální pro děti a dospívající. V rámci vyučování probíhají tvořivé besedy – „dílny“, které pomáhají žákům pochopit systém mravních zásad a tradičních hodnot v různých oblastech života. Děti jsou v rámci programu seznámeny s některými myšlenkami židovsko-křesťanské etiky, jež tvoří jeden z pilířů systému hodnot uznávaného naší současnou společností.

Program je určen pro všechny ročníky základních škol, je vhodné se domluvit na návaznost témat, případně je přizpůsobit aktuální situaci v dané třídě.

Vlastníkem licence programu ETICKÉ DÍLNY je organizace Tim2,2. Výukové materiály mohou používat pouze vyškolení lektoři.

Bližší informace a seznam nabízených témat si můžete stáhnout v PDF formátu.

 

BIBLE DO ŠKOL

V loňském roce (2013), kdy náš národ oslavil výročí 400 let od posledního vydání Kralické Bible, vznikla v rámci ETICKÝCH DÍLEN interaktivní beseda o Bibli pro první stupeň ZŠ nazvaná O Bibli bez nudy.

Pro druhý stupeň ZŠ a střední školy pak program Bible a člověk 21. století.

Vzhledem i k dalším důležitým výročím, které mají souvislost s Biblí – v roce 2015 uplyne 600 let od smrti Mistar Jana Husa a v roce 2017 si připomeneme 500 let od začátku reformace církve – může být nyní Bible do škol velmi atraktivní nabídkou.

 

S ÚCTOU K ŽIVOTU

Pro střední školy nabízíme v rámci projektu S ÚCTOU K ŽIVOTU dvouhodinové přednášky týkající se především partnerských vztahů a rodiny.  Jejich primárním zaměřením je úcta k životu a povzbuzení mladých lidí k tomu, aby se nenechali jen unášet proudem, ale hledali opravdové hodnoty ve vztahu k sobě i druhým.

Seznam témat nabízených pro střední školy si můžete stáhnout v PDF formátu.

Všechny programy ETICKÝCH DÍLEN, projekt BIBLE DO ŠKOL i přednášky projektu S ÚCTOU K ŽIVOTU jsou pod zaštítěním organizace ABATOP (www.ABATOP.cz) a jsou ZDARMA. U škol mimo Zábřeha požadujeme pouze příspěvek na cestovné.

 

PORADENSTVÍ

Těm, kdo se těžce vyrovnávají s některými následky ublížení především ve vztazích, pak nabízíme individuální poradenství v osobních, vztahových a manželských problémech.

 

Lektorka: Ludmila Pohanková, DiS

Patnáct let praxe v poradenství v Poradně pro ženy a dívky v Zábřehu, osmnáct let praxe v přednáškové činnosti na školách.

Comments are closed.